DIMNIKARSKE STORITVE SNEDIM

❗️OBVESTILO (klikni)❗️

ČIŠČENJE, LETNI PREGLED, MERITVE EMISIJ, PRVI PREGLED,
IZREDNI PREGLED, ODSTRANJEVANJE KATRANSKIH OBLOG
OBSEG DELA
Naloge dimnikarja so opisane v 13. členu Zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS):

DIMNIKAR IZVAJA pregledovanje malih kurilnih naprav, kar pomeni prvi pregled in redne ter izredne preglede malih kurilnih naprav. Izredni pregled se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

DIMNIKAR IZVAJA čiščenje malih kurilnih naprav. Izvaja se kot mehansko ali kemično čiščenje. Čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno. Čiščenje se lahko izvaja tudi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja. Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev.

DIMNIKAR IZVAJA meritve zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi z dimnimi plini. Meritve so lahko prve, občasne ali izredne po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev zaradi suma nevarnosti za zastrupitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

DIMNIKAR IZVAJA odstranjevanje katranskih oblog prednostno mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi postopki in se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev, na predlog dimnikarja ali na zahtevo pristojnega inšpektorja s seznanitvijo uporabnika dimnikarskih storitev.

DIMNIKAR INFORMIRA uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetuje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav.

DIMNIKAR UPORABNIKU DIMNIKARSKIH STORITEV IZDA ZAPISNIK o vseh izvedenih dimnikarskih storitvah. Uporabnik dimnikarskih storitev lahko na zapisnik poda pripombe, do katerih se dimnikar pisno opredeli, in s katerimi v roku 30 dni seznani uporabnika dimnikarskih storitev.

DIMNIKAR PREVERJA izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.

NAŠA ZGODBA

Zgodba podjetja Snedim, d.o.o. sega 50 let nazaj, ko je Ivan Jelančić, kot 14-letni fantič prišel iz rodnega Baničevca v Slovenijo in se vpisal na Srednjo gradbeno šolo v Mariboru, kjer se je izšolal za poklic dimnikarja. Vajeništvo je opravljal pri takratnem dimnikarskem mojstru Silvu Osovnikarju v Sevnici in se pri njemu tudi zaposlil kot dimnikar. Ko je le-ta prekinil z opravljanjem dejavnosti, sta s sodelavcem Stankom začela samostojno izvajati dimnikarsko službo na območju občine Sevnica.

Od leta 1979 je kot samostojni podjetnik sam pričel opravljati storitve na svojem delu območja občine Sevnica. Leta 1980 je zaposlil prvega sodelavca, brata Marina, ki je prav tako bil šolan dimnikar. 

LETNI PREGLED

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.