+386 31 320 900

INTERVENTNI TELEFON

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah
Ur. L. RS, št. 77/2017 z dne 27.12.2017

Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)
Ur. L. RS, št. 68/2016 z dne 4.11.2016

Administracija

Splošne informacije ter
računovodstvo:


JELANČIĆ Snežana
051/390 900
snezana.jelancic@snedim.si

Računovodstvo in pravna
vprašanja:


DAMIŠ Sara
051/680-909
sara.damis@snedim.si

Obveščanje in plan dela:


ROMIH Mojca
041/939 060
mojca.romih@snedim.si

EVI-DIM in tehnična podpora:

KLEŠNIK Dušan
041/636 626
dusan.klesnik@snedim.si

LETNI PREGLED

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.