Neprimerna vgradnja IN POMANJKLJIVOSTI 

KURILNA NAPRAVA NA TRDNO GORIVO (NARAVNI VLEK) – DIMOVODNA CEV JE NEPRIMERNO REDUCIRANA IZ fi 150 mm NA fi 130 mm

ZUNANJOSTI DIMNIKA JE IZTROŠENA, DIMNIK RAZPADA

ZUNANJOSTI DIMNIKA JE IZTROŠENA, DIMNIK RAZPADA

ZUNANJOSTI DIMNIKA JE IZTROŠENA, DIMNIK RAZPADA

KATRANSKE OBLOGE

KATRANSKE OBLOGE

RAZPOKE V TULJAVI – ZARADI NEUPOŠTEVANJA DILATACIJE PRI IZGRADNJI DIMNIKA

KURILNA NAPRVA NA PELETE JE BREZ DIMNIKA – SAMO ODVOD SKOZI FASADO

KATRANSKE OBLOGE

NEPRAVILNO VGRAJENA REŠETKA – MREŽA ZMANJŠUJE PRETOK DIMNIH PLINOV

NA ISTO DIMIŠKO TULJAVO NE SMETA BITI PRIKLJUČENI KURILNI NAPRAVI, KI DELUJETA NA RAZLIČNO VRSTO GORIVA

NA ISTO DIMIŠKO TULJAVO NE SMETA BITI PRIKLJUČENI KURILNI NAPRAVI, KI DELUJETA NA RAZLIČNO VRSTO GORIVA

IZTOČNA VRATA BI MORALA BITI VGRAJENA POD PRIKLJUČKOM DIMOVODNE CEVI NA DIMNIK
NI ZATESNJENA ODPRTINA STAREGA PRIKLJUČKA NA DIMNIK
KOAKSIALNI ODVODNIK NIMA ZAŠČITNE MREŽE
PLINSKA KURILNA NAPRAVA NIMA REVIZIJSKE ODPRTINE
NI VGRAJENIH IZTOČNIH DIMNIŠKIH VRATIC
Kurilna naprava je situirana v kuhinji in oblečena z gips ploščami – ni dostopa do iztočnih dimniških vratic, do dimovoda, itd.
V obstoječ kovinski dimnik je v spodnjem stanovanju zaradi novo-vgrajene CKN »C« izvedbe vstavljen nadtlačni odvodnik za odvod plinov. V zgornjem stanovanju pa je v isti dimnik priključena obstoječa CKN »B« izvedbe.
Kurilna naprava je situirana v kuhinji in oblečena z gips ploščami – ni dostopa do iztočnih dimniških vratic, do dimovoda, itd.
RAZPADAJOČ DIMNIK, ZRAVEN GORLJIVI DELI, …

LETNI PREGLED

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.