Evidenca naprav RS

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so vzpostavili aplikacijo za vodenje evidenc malih kurilnih naprav, dimnikarskih storitev in poročanje izvajalcev državne javne gospodarske službe dimnikarstva. Z aplikacijo in s podatki, ki jih moramo koncesionarji v skladu s predpisi, po katerih se trenutno izvaja dimnikarska javna služba posredovati v evidenco EVI-DIM, bodo upravni organi Republike Slovenije in koncesionarji dimnikarske službe laže dosegli cilje varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

LETNI PREGLED

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.